Neyðarsími AA: 895-1050

Reglur

Áður en farið er með fund

Hvaða kröfur eru gerðar til AA-félaga, sem flytja boðskap samtakanna á meðferðarstöðvum?

 1. Að hafa um nokkra hríð lifað allsgáðu lífi. Hversu lengi getur enginn sagt nákvæmlega til um. Sumir AA-félagar valda slíkum störfum meistaralega fljótt eftir að af þeim rennur, sérstaklega ef þeir eru í fylgd með sér reyndari félögum. En aðrir þurfa lengri tíma áður en þeir geta ráðið við að fara og starfa inni á stofnun. Hafir þú allt það til að bera sem nú verður talið upp af æskilegum hæfileikum, skiptir það ekki höfuðmáli hve langan tíma þú átt innan AA-samtakanna. Leitaðu álits hjá þér reyndari manni um þetta atriði.
 2. Persónulega reynsla af alkóhólisma og bata. Þetta atriði er að sjálfsögðu aðalsmerki okkar og það gerir okkur einstök. Þú þarft ekki að hafa farið í meðferð á meðferðarstofnun til að vinna 12. spors starf inni á merðferðarstöð, né þarft þú að hafa setið í fangelsi til að geta farið með fund inn á slíka stofnun. Það sem skiptir máli er að við deilum með okkur þeim sársauka sem við höfum fundið fyrir og gleðinni sem við upplifum yfir því að finna okkur vera á batavegi.
 3. Hæfileiki til að geta náð til annars fólks Samtök okkar eru samtök áhugamanna og eindregið á móti að verða skipulögð um of. Við viljum hvorki AA-reglur né yfirmenn. En meðferðarstöðvar verða að vera vel skipulagðar til að geta innt sín störf af hendi og þurfa að uppfylla ýmis lagaleg skilyrði. Sumir starfsmenn verða að vera sérmenntaðir til að stofnunin teljist lögleg. Starfsfólkið þarf að vera þjálfað í að taka fyrirmælum. Það þarf að vinna störf sín af alúð og njóta virðingar sjúklinganna.Alkóhólismi er alvarlegur sjúkdómur. AA-boðskapurinn um reynslu, von og styrk er alvörumál. En við megum ekki taka okkur sjálf of alvarlega og verða of ráðrík og hátíðleg. Fyrrverandi drykkjumaður sem gefur nýliða kaffibolla telur sig varla eiga einhver verðlaun skilið. Þegar öllu er á botninn hvolft erum við fyrst og fremst að þessu fyrir okkur sjálf. Ekki satt?
 4. Vera laus við mont og hégómagirni Ef álit annarra og aðdáun, hrósyrði og gullhamrar er það sem við sækjumst eftir, mun þessi tegund 12. spors vinnu tæplega fullnægja þeim þörfum. Ef okkur langar að heyra að við séum frábærir trúnaðarmenn, er ákaflega ólíklegt að það verði inn á meðferðarstöð við 12. spors vinnu.Við flytjum alkóhólistum í meðferð einfaldlega ákveðinn boðskap. Hvað þeir velja að gera við hann er þeirra mál. Alkóhólistinn ýtir honum e.t.v. frá sér eða þykist ekkert af honum vita, eða hann notar hann vel á leið til betra lífs. En honum eða henni verður að vera frjálst að velja án þess að við uppveðrumst við að boðskapur okkar sé nýttur eða verðum reið eða fúl af því að ekki sé hlustað á okkur.
 5. Að geta tekið leiðsögn Sú tegund 12. spors vinnu sem við erum að ræða, mun heldur ekki eiga vel við þann sem stöðugt vill stjórna. Á meðferðarstöð verður eiginn vilji að lúta öðru yfirsterkara á a.m.k. tvennan hátt:Í fyrsta lagi er það samviska AA-deildarinnar sem ræður. Stundum verðum við að gera hlutina öðruvísi en okkur sjálf langar til vegna þeirra sem við erum að reyna að hjálpa.Í öðru lagi er meðferðarstofnunin sem annast skjólstæðingana ábyrg fyrir þeim. Ef AA-félagar hlíta ekki í einu og öllu þeim reglum sem gilda á stofnuninni, hefur hún fullkomlega rétt á að halda AA-félögum burtu frá stofnuninni. Því krefst það þolinmæði og sjálfsaga að flytja boðskapinn á þessum stöðum.
 6. Að vera fullkomlega treystandi Hafi verið gert samkomulag við einhverja stofnun eða samtök utan AA, megum við ekki bregðast samtökum okkar með því að standa ekki algjörlega við það samkomulag. Við látum það ekki bregðast að uppfylla af trúmennsku þá þjónustu, sem hefur verið lofað í nafni AA-samtakanna. Við reynum að vera fulkomlega áreiðanleg og láta aldrei veður, eigin duttlunga, einkamálin eða nokkuð annað koma í veg fyrir að við höldum loforð okkar. (Eða létum við slíkt nokkurn tíma stöðva okkur í að drekka?)Álit fólks á AA er undir okkur komið. Ef við erum traustvekjandi virðist AA traustsins vert. Ef við erum það ekki, kastar það rýrð á AA-samtökin, gefur slæma mynd af þeim.Á sama hátt gefur glaðleg og vingjarnleg framkoma jákvæða mynd. AA-félagar sem standa brosandi við orð sín og ekki eru með eitthvað nöldur og múður eru góð kynning fyrir samtök okkar. Fúlir, frekir eða ofstækisfullir AA-menn eru ekki vel séðir. Eðlilega!Þar eð kynningarstefna AA byggist á aðlöðun en ekki áróðri, er það okkar hlutverk að gera með góðu fordæmi AA-lífið aðlaðandi og eftirsóknarvert fyrir aðra.
 7. Víðtæk þekking á AA Félagar sem aðeins hafa farið á AA-fundi í einni eða tveim deildum innan eins bæjar- eða sveitarfélags hafa ekki víðtæka þekkingu á samtökum okkar. Til að vera sem bestur boðberi er gott að þekkja til í sem flestum deildum og þekkja marga og ólíka AA-félaga. Það er mjög gagnlegt fyrir nýliða að við þekkjum AA-leiðina frá sem flestum hliðum. Auk þess er mjög æskilegt að við þekkjum vel það AA-lestrarefni sem er fáanlegt og getum gert okkur grein fyrir því hvaða lesefni hæfir t.d. AA-manni, sem er mjög ólíkur okkur sjálfum.Einstrengingslegur og þröngur skilningur á AA er alvarleg hindrun. Því breiðari og víðtækari sem skilningur okkar er á öllum hliðum félagsskapar okkar, (þar með taldar þrjár af megin arfleiðum okkar: eining, bati og þjónusta) því meira höfum við að gefa nýliða sem líður illa og er hjálpar þurfi.
 8. Geta leyft öðrum að lifa eigin lífi Að flytja alkóhólistum í meðferð boðskap samtakanna reynir á hæfileika okkar til að halda aðaláherslunni á frumtilgangi AA-samtakanna.Það er ekki hlutverk okkar að fræða Pétur og Pál um alkóhólisma, trúarbrögð, læknisfræði eða nokkuð annað í þá veru. Við flytjum okkar eigin persónulegau skilaboð til sjúklingannaá meðferðarstöðinni, ekki starfsfólksins. Við höfum engan rétt á að gagnrýna nokkra stofnun eða persónu, né segja þeim fyrir verkum í meðferð alkóhólista. Það er ekki það sem er tilgangur AA-samtakanna.Staða okkar sem leikmenn er okkar styrkur – við erum einfaldlega leikmenn sem bjóða fram þjónustu sína. Við þykjumst ekki vera einhverjir sérfræðingar. Við erum einungis alkóhólistar á bataleið. Við höfum enga þörf fyrir að fara út í vísindalegar eða heimspekilegar umræður.Við höfum kynnst alkóhólisma af eigin raun og þeirri reynslu deilum við með öðrum, ásamt því sem við höfum lært um bata og endurhæfingu. Þjáning okkar og sá bati sem við höfum náð og njótum, geta gefið öðrum alkóhólistum sem enn þjást, dýrmæta von. Og meira en það – að deila þessu fúslega með öðrum – án nokkurra væntinga um laun, styrkir allsgáð líferni okkar sjálfra.

Tekið úr bæklingnum AA á meðferðarstöðvum

Ábyrgðarmaður fyrir Vog

AA fundur á Vogi

Leidbeiningar og reglur fyrir þá sem koma og halda AA fundi sjúkrastöð SÁÁ, Vogi: Samkomulag dagskrárstjóra og umsjónarmanns AA funda á Vogi.

 1. AA fundir á Vogi eru ekki og geta aldrei verið venjulegir deildarfundir. þar sem um er að ræða sjúkrahús. Þessir fundir eru haldnir í samvinnu sjúkrahússins og AA samtakanna. Ákveðnar reglur, sem settar eru á viðkomandi meðferðastofnun, gilda um þessa fundi og það fólk sem heldur þá.
 2. Gestir, þ.e. það AA fólk, sem kemur á Vog til að halda og leiða fundi, skulu ekki vera fleiri en 3 hverju sinni. Ef að gestir eru fleiri en 3, er hætta á að upp komi tortryggni eða ótti í sjúklingahópinn og þeim getur fundist þeir verða óöruggir á Vogi. Þess verður að gæta að hér komi ekki upp trúnaðarbrestur og nafnleyndin skal ætíð í hávegum höfð. Aðeins einn gestur á að leiða minni fundina í hópvinnuherbergjunum, en tveir gestir mega vera í salnum. Sjúklingar á Vogi er oft mjög veikir og haldnir margs konar ranghugmyndum og hefur þá oft truflað þá að fleiri en einn utnaðkomandi gestur sitji minni fundina. Þá er gott að tveir gestir séu á stærri fundinum í fyrirlestrasalnum, annar opni fundinn og hinn slíti fundinum.
 3. Þeir sem leiða og slíta fundum þurfa að halda þeim tíma í lágmarki, sem þeir tileinka sér. Hæfilegt er að opnun fundar taki 10-15 mín. Og fundaslit taki 5-10 mín., þannig að gestir noti aldrei meira en 20 mín. á fundinum. Þessi regla er sett í ljósi þess að verið er að halda fundi í sjúklingahóp, sem eru ekki í tilfinningalegu né líkamlegu jafnvægi.
 4. AA fólk, sem kemur til að halda fundi á Vogi þarf að gæta að framkomu sinni, klæðaburði og allri hegðun inni a stofnunni. Mælst er til þess að fólk leggi sig fram um að vera alúðlegt og vinsamlegt framkomu, klæðaburður sé ekki ögrandi og gestinir reyni að blanda geði viðsjúklinga eftir fund, dreifa sér á borðin í matsalnum, en hnappi sér ekki saman í lokaðan hóp, sem sjúklingarnir þora ekki að nálgast.
 5. Aðstandendur Vogs áskilja sér allan rétt til að hafa áhrif á það hverjir koma og halda AA fundi á stofnuninni. það er sameiginlegur hagur stofnunarinnar og AA samtakanna í heild aðframkoma og hegðun gesta, sem halda fundi, raski ekki á nokkum hátt því starfi sem fram dags daglega á Vogi. Því miður hefur það komið fyrir að gestir sem halda fundi, hafa ekki gert sér grein fyrir að um sjúkrahús er að ræða og sjúklinga, sem hvorki eru í líkamlegu né sálrænu jafnvægi og því mjög viðkvæmir. Það er fyrst og fremst starfsfólk meðferðarstofnunarinnar að meta það hvort viðkomandi einstaklingur sé æskilegur til að halda fundi inni a stofnuninni.

Kleppur

AA fundir eru haldnir þriðjudaga, föstudaga og sunnudaga kl. 20:00 og þeir standa í eina klukkustund. Tveir menn sjá um fundinn. Leyfilegt er að taka með nýliða af lista Nýliðafulltrúa. Markmið funda á Kleppspítala er eins og allra annarra AA funda að bera út boðskapinn í anda 5. erfðavenjunnar. Þeir sem fara með fundi á spítalann eiga ekki, að hafa skoðanir á lyfjamálum sjúklinga deildarinnar heldur einbeita sér að því að bera út boðskapinn.

Til þess að geta farið með fund á Kleppspítalann þarf að hafa náð tveggja ára edrúmennsku. Mikilvægt er að fólk sem fer með fundina mæti á þá fundi sem þeim eru úthlutaðir. Hafir þú áhuga á því fara með fundi á Kleppspítala þá er hægt að skrá sig á SOS lista á AA fundum eða í Gula húsinu við Tjarnargötu 20 fyrsta þriðjudag í mánuði kl. 18:00.

32-A

Deild 32-A er áfengisdeild geðdeilda Landspítalans Háskólasjúkrahúss. AA fundir eru haldnir mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga kl. 19:00 og laugardaga og sunnudaga kl. 11:00. Þeir standa í eina klukkustund. Æskilegt er að mætt sé 15 mínútum fyrir fund. Tveir menn sjá um fundinn. Leyfilegt er að taka með nýliða af lista Nýliðafulltrúa. Markmið funda á deild 33-A er eins og allra annarra AA funda að bera út boðskapinn í anda 5. erfðavenjunnar. Þeir sem fara með fundi á 33-A eiga ekki að hafa skoðanir á lyfjamálum sjúklinga deildarinnar heldur einbeita sér að því að bera út boðskapinn.

Til þess að geta farið með fund á deild 32-A þarftu að hafa náð eins árs edrúmennsku. Mikilvægt er að fólk sem fer með fundina mæti á þá fundi sem þeim eru úthlutaðir. Hafir þú áhuga á því fara með fundi á deil 33-A, þá er hægt að skrá sig á SOS lista á AA fundum eða í Gula húsinu við Tjarnargötu 20 fyrsta þriðjudag í mánuði kl. 18:00.

Krýsuvík

AA fundir eru haldnir mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga kl. 20.00 og standa þeir í eina klukkustund. Tveir menn sjá um fundinn. Leyfilegt er að taka með nýliða af lista Nýliðafulltrúa. Markmið funda á Krýsuvík er eins og allra annarra AA funda að bera út boðskapinn í anda 5. erfðavenjunnar.

Til þess að geta farið með fund á Krýsuvík þarf að hafa náð tveggja ára edrúmennsku. Mikilvægt er að fólk sem fer með fundina mæti á þá fundi sem þeim eru úthlutaðir. Hafir þú áhuga á því fara með fundi á meðferðarheimilið þá er hægt að skrá sig á SOS lista á AA fundum eða í Gula húsinu við Tjarnargötu 20, fyrsta þriðjudag í mánuði kl. 18:00.

Til athugunar: Það tekur ca. 30 til 40 mín. að aka til Krýsuvíkur frá Reykjavík og jafnvel lengur að vetri til. Æskilegt er að menn séu ekki mættir seinna en 10-15 mín. fyrir fund. Eftir fund, er mönnum velkomið að hinkra við og bjóða Krýsuvíkurmenn yfirleitt upp á kaffi og með því.

© Saas 2020 - Deildir geta lagt inn á reikning 1150-26-055077 Kt. 620185-0359